Administrar

Candidata d'Esquerra Unida a la Batlia de Palma

Compromesos amb l'estalvi i l'ocupació juvenil

campanyapalma | 03 Maig, 2011 11:21

Comunicat d'Esquerra Unida 
 
ESQUERRA UNIDA PALMA FUSIONARÀ EMPRESES PÚBLIQUES I ORGANISMES AUTÒNOMS PER ESTALVIAR 3'5 MILIONS D'EUROS QUE PUGUIN SER INVERTITS EN PROGRAMES D'OCUPACIÓ JUVENIL
 
Aina Comas, candidata d'Esquerra Unida a la batlia de Palma, ha anunciat que per al seu partit serà una prioritat destinar més diners a programes d'ocupació juvenil, ja que aquest col·lectiu està patint de manera molt intensa els efectes de la crisi econòmica.
 
"Senzillament fusionant determinats organismes autònoms i empreses públiques, l'Ajuntament de Palma podria obtenir al voltant de 3,5 milions d'euros per a invertir en programes d'ocupació per als joves".
 
Concretament, la proposta d'Esquerra Unida és la de fusionar el Patronat de Reallotjament i Reinserció Social amb el Patronat de l'Habitatge, l'Imov amb l'Emop, l'Imfof amb l'Imtur i finalment, la SMAP amb l'EMT. Amb aquestes fusions es reduirien en tres els organismes autònoms municipals i en una les empreses públiques, el que significaria un estalvi aproximat de 3,5 milions d'euros.
 
Aina Comas ha destacat que "Aquestes fusions no implicarien cap inconvenient de cara al servei que es proporciona a la ciutadania, sinó ben al contrari, ja que l'administració disposaria d'una distribució de recursos més unificada i eficient i sobretot de major pressupost per impulsar polítiques d'ocupació i socials".
 
Així doncs, la fusió de l'Imfof i l'Imtur donaria lloc a l'Institut d'Ocupació i Promoció Econòmica, i aprofitaria l'estalvi de 3,5 milions d'euros per impulsar programes d'ocupació per a joves, donada la fragilitat en què es troba aquest col·lectiu degut al fort impacte de la crisi en els llocs de feina.

Més inspecció de treball i d'Hisenda: la vertadera recepta contra la economia submergida.

campanyapalma | 29 Abril, 2011 17:28

 

És impresentable que aquest mal anomenat govern socialista, que no ha fet més que aplicar mesures econòmiques de dretes, ens vengui ara amb aquest nou invent, el Reial Decret que, previsiblement avui, vol aprovar el govern per tal “d’aflorar la economia submergida”

Sembla més una d’aquestes mesures improvisades del “trilero” que ens vol desviar l’atenció del vertader drama: els aprop de 5 milions de persones aturades (dades de l’EPA).

Així ara, el govern proposa, i el conseller d'economia a les Illes Balears, Carles Manera, ho aplaudeix, un procés d'amnistia fiscal als empresaris que voluntàriament regularitzin la situació dels seus treballadors. “Lo nunca visto”: premis pels infractors!

Afortunadament, el sindicalistes majoritaris de classe ja han posat el crit en el cel i aquesta vegada (que no sempre diuen no quan s’ha de dir no), han taxat la mesura de ineficaç i inútil.

L'economia submergida i el frau fiscal són una xacra contra la que hem de lluitar. No beneficia els “bons empresaris” perquè els suposa competència deslleial, perjudica greument els treballadors i treballadores que veuen minvats els seus drets i, a sobre, l’estat deixa de percebre les aportacions que necessitem per revertir en l’enfortiment dels nostres serveis públics.

Però això s'ha de combatre amb més inspecció de treball i d’hisenda i demanant les responsabilitats pertinents que pertoquin; econòmiques, laborals i/o penals quan es vulneren els drets elementals.

Us imagineu la quantitat de coses que es podrien fer en matèria social, educació, sanitat, protecció del medi ambient amb els 5 milions d’euros que, segons la junta de personal de la delegació balear de l’Agència Tributària, es deixen d’ingressar per mor de l’economia submergida i el frau fiscal? Escarrufa només de pensar-ho.

En definitiva, aquest govern socialista continua equivocant la política econòmica i persisteix en l’aplicació d’un pla INJUST d’ajustament del dèficit basat en els retalls de la despesa pública i la desregulació laboral. Està carregant el pes de la crisi sobre les espatlles dels ciutadans i ciutadanes honests.

Des d'Izquierda Unida varem presentar al congrés un pla seriós, integral i contundent de mesures econòmiques urgents que podeu consultar al següent enllaç.

Compromesos amb les entitats de Palma

campanyapalma | 28 Abril, 2011 16:17

Comunicat d'Esquerra Unida 

AINA COMAS ANUNCIA EL COMPROMÍS D'ESQUERRA UNIDA D'OBRIR
A L'AJUNTAMENT DE PALMA UNA LINIA DE CRÈDIT DE FINS A 4 MILIONS D'EUROS
PER GARANTIR EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS DE CAIRE SOCIAL
 
Una de les queixes que s'han tramés amb major freqüència a la candidata per part de les entitats ciutadanes que desenvolupen activitats de caire social és el retràs en el pagament de les subvencions atorgades per l'Ajuntament per al desenvolupament d'aquestes activitats.
 
Si això resulta difícil en el cas de les empreses, ho és molt més en el cas d'entitats - sobre tot les petites i mitjanes - que tenen més dificultats per accedir a un crèdit o per pagar els interessos del mateix.

"La manera més neta de solucionar-ho - ha afirmat Aina Comas - és que l'Ajuntament obri una línia de crèdit de fins a 4.000.000 d'euros per afrontar el pagament immediat de les subvencions. Això garantirà tant el pagament immediat de les subvencions com el fet que no hi hagi despeses financeres per a les entitats".

EU, des del govern municipal, ha impulsat en gran mesura la implicació de les entitats ciutadanes en activitats d’interès social passant de 3.273.761 euros el 2007  a 4.376.000 euros el 2011, és a dir, un increment del 33%.

"Aquest compromís social ha de ser correspost per l'Ajuntament, facilitant al màxim les coses, accelerant els pagaments i evitant paperassa i burocràcia" ha afirmat Aina Comas.

Les entitats potencialment beneficiàries d'aquesta mesura són un amplíssim ventall que van des de les associacions veïnals, les de tercera edat, les dedicades a prevenció de drogues, les de persones amb discapacitats, les d'immigrants, entre moltes altres.

Un canvi radical en les polítiques culturals

campanyapalma | 27 Abril, 2011 22:05

Avui matí hem presentat les principals propostes de política cultural d'Esquerra Unida i ho hem volgut fer als peus de l'Edifici de Gesa. En un espai, la Façana Marítima que, tot plegat, imaginem d'esbarjo, d'oci, d'esport, de creació artística i de promoció de la cultura per a la ciutadania de Palma. Una zona verda, un parc públic i tota una sèrie d'equipaments culturals que seran, sens dubte si nosaltres governem, un referent a les Illes Balears.

Les polítiques culturals necessiten un canvi radical que superi la gestió fragmentada dels recursos amb independència de la titularitat dels mateixos i que situïn la cultura com un element de cohesió social, a l'abast de totes les capes socials, que faciliti el desenvolupament personal i l'esperit crític del conjunt de la ciutadania.

Nosaltres defugim de versions elitistes de la cultura mercantilitzada, entesa com un bé accessible només a determinades classes socials i defensem l'accés a la cultura com a dret inalienable, reconegut tant per la Constitució com per la Declaració Universal dels Drets Humans.

Algunes de les mesures més importants que hem explicat es basen en: la democratització de la cultura, el funcionament en xarxa per tal de coordinar grans equipaments i serveis culturals, el desenvolupament d'un Pla de Biblioteques i un Pla Museístic municipals a Palma, posar a l'abast de la ciutadania la important pinacoteca existent als despatxos i dependències a les institucions, s'ha d'aprofitar l'alliberament de recursos que suposi el funcionament en xarxa per tal de destinar-los als Ajuntaments per a dotar i promocionar les escoles musicals i la iniciació al teatre als barris i pobles, s'ha de continuar la tasca desenvolupada tant de normalització lingüística com ara de protecció del patrimoni...

La reivindicació quant a l'ús públic de l'edifici de Gesa és especialment important per a nosaltres. Aquest, ha de revertir en benefici de la ciutadania i, concretament, s'hi ha de condicionar una biblioteca de 2.000 metres quadrats que haurà de donar cobertura a tota la població del districte de Llevant de Palma. S'han d'habilitar, també, dues de les plantes de l'edifici com a centre de creació artística, sales d'exposició, tallers, espais pluridisciplinaris, ... En aquest sentit, estem totalment d'acord amb les reivindicacions de la Plataforma AGESA (Activació i Gestió d'Espais Socioculturals i Artístics), i proposem una fórmula de cogestió d'aquest espai que permeti la participació de la ciutadania organitzada en entitats a partir d'un projecte cooperatiu dissenyat conjuntament.

En definitiva, el bessó de la política cultural d'Esquerra Unida és posar la cultura a l'abast de la ciutadania en el seu conjunt.

Si vols conéixer les mesures en més profunditat, mireu aquí.

No facem oportunisme amb la protecció del nostre litoral

campanyapalma | 25 Abril, 2011 21:53

 

Aquests dies la consellera de Treball i Turisme del Govern Balear, Joana Barceló s'ha reunit amb els hotelers de la la zona de Cales de Capdepera. Davant la repetida demanda per part dels empresaris turístics, s'ha compromès a posar en marxa la reposició d'arena que fa anys el temporal es va endur de Cala Agulla.

Benvingudes siguin les solucions quan arriben (si es que arriben!) però crida l'atenció que ara, el govern del PSOE, el mateix que ha minvat la inversió en medi ambient a les Illes Balears aquest exercici 2011, passant de 25 a 10 milions d'euros, es preocupi per la platja de Cala Agulla. Sona electoralista que voleu que vos digui.

Pensar que la greu situació de Cala Agulla, com la d'altres platges del nostre litoral, es soluciona simplement abocant-hi arena d'un altre lloc és no tenir-ne ni idea.

Aquí hi ha dos problemes importants:

1.- La minva objectiva de recursos econòmics conseqüència de l'aprovació dels darrers pressuposts generals de l'estat. Consti al respecte que des d'Esquerra Unida de les Illes, vàrem presentar al·legacions considerant alarmant, per a un territori com el nostre, el decrement pressupostari en matèria de Medi Ambient; ens preocupava principalment el tema de l'abastiment, la gestió i l'ús de l'aigua potable i també la protecció del nostre litoral.

2.- Quin és el model que volem de protecció i regeneració del litoral? Ja ho ha aclarit de sobte, i a corre cuita, la consellera Joana Barceló? Després de practicar una política d'abandó en matèria de medi ambient per part del PSOE, ara resulta que la feina que no s'ha fet en més de 5 anys s'iniciarà en un mes? A nosaltres ens preocupa la manca de garanties ambientals conseqüència d'una actuació apressada que només tengui en compte els interessos econòmics.

Facem un poc d'història. Des de l'any 2007 estan paralitzats (per manca de pressupost!!!) importants projectes de conservació del litoral que suposen actuacions integrals que van més enllà de la limitada, poc perdurable i poc efectiva reposició d'arena. Concretament, el mateix 2007, Costes presentà un projecte per tal de recuperar el Sistema Dunar de Cala Agulla, globalment ben valorat pels ecologistes, que hores d'ara segueix sense executar-se.

El 2009 es presentà per part del Ministeri de Medi Ambient el Projecte de regeneració de Cala Agulla consistent, exclusivament, en abocar 120.000 metres cúbics d'arena, procedents d'una zona d'extracció situada davant la costa d'Estellencs. El GOB hi presentà al·legacions per considerar, bàsicament, que la regeneració artificial no pot esdevenir com a sistema per tal de mantenir les platges, tant pel seu alt impacte ambiental, com per la manca d'efectivitat de l'actuació. Davant tal disbarat, el GOB suggereix la retirada del projecte, l’estudi seriós d’alternatives que puguin conduir a resoldre la pèrdua d’arena de la platja i, entre elles, l’execució urgent del projecte tants anys ajornat, de recuperació del sistema dunar al terme municipal de Capdepera.

Està clar que el retard en l'inici de les actuacions proteccionistes pot fer que els danys arribin a ser irreparables a les platges d'Es Trenc, Sa Canova, Cala Mesquida i Cala Agulla, entre d'altres, però la improvisació, la manca de rigor, l'oportunisme i les actuacions parcials poden ser encara més perilloses.

Val la pena pegar una ullada a les al·legacions presentades en el seu moment pel GOB.

 http://www.gobmallorca.com/comuni/com2009/091007.html

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS